Privacy Verklaring Lafemme Wellness

Contactgegevens:

Lafemme Wellness
Markerkant 12, unit 5-08
1314 AJ Almere
Telefoon: 06-45440197
K.v.K.nr 55290949

Wij realiseren ons dat privacy heel belangrijk voor iedereen is en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij denkt dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met ons via de bovenstaande gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier van onze website en/of via ons e-mail verkeer:

Je naam
Je telefoonnummer
Je email adres

De door jou hierboven genoemde opgegeven informatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Het correct afhandelen / wijzigen van jouw aanvraag via email of het contact formulier op de website.
* In het geval er sprake is van een overeenkomst waarbij jij gebruik maakt van onze diensten, dan vragen wij -en verwerken wij de data- waarin eveneens jouw:
* Adresgegevens (voor vermelding op de factuur en/of locatie adres van onze diensten). Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Hoe lang bewaren wij onze data 

Wij bewaren onze data 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke eis van de Belastingdienst

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens

Natuurlijk bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Dit verzoek kun je per e-mail aan ons doorgeven waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.

Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit uiteraard ter bescherming van je privacy.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verkrijgen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij gegevens hebben ontvangen van een minderjarige, kunt u dit aan ons laten weten via het email adres bovenin deze pagina.  

Welke cookies gebruiken wij op onze website, en waarom?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door onze website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.

Op onze website gebruiken wij alleen Technische (ofwel functionele cookies).
Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou. Deze cookies gebruiken wij om de website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden.  

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van onze administratieve werkzaamheden en de hosting van de website. In dit geval sluiten wij met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst af om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde AVG privacy normen en waarden hanteren als wij. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met (free-lance) medewerkers. In dit geval zijn zij door ons contractueel verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van onze onderneming.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van ons bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je een klacht of opmerking met betrekking tot ons privacy beleid?

Neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens bovenaan dit document. We zullen dan onmiddellijk voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende

linkBovenstaande Privacy Verklaring is ge-update/aangepast per 1 oktober 2020